PRIVACYVERKLARING


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
MvA interieurstyling en advies kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MvA interieurstyling en advies, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MvA interieurstyling en advies verstrekt. MvA interieurstyling en advies kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM MvA interieurstyling en advies GEGEVENS NODIG HEEFT
MvA interieurstyling en advies verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan MvA interieurstyling en advies uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit advies dienstverlening.

HOE LANG MvA interieurstyling en advies GEGEVENS BEWAART
MvA interieurstyling en advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
MvA interieurstyling en advies verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van MvA interieurstyling en advies worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MvA interieurstyling en advies gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
MvA interieurstyling en advies maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van MvA interieurstyling en advies bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MvA interieurstyling en advies heeft hier geen invloed op. MvA interieurstyling en advies heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar miriam.van.aken@gmail.com. MvA interieurstyling en advies zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
MvA interieurstyling en advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MvA interieurstyling en advies maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MvA interieurstyling en advies verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MvA interieurstyling en advies op via miriam.van.aken@gmailcom. www.mvainterieurstyling.nl is een website van MvA interieurstyling en advies. MvA interieurstyling en advies is als volgt te bereiken:
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 82636222 gevestigd te Berghem
E-mailadres: miriam.van.aken@gmail.com